Inschrijving 2019-2020

Beste,

Dit jaar gaat Chiro Bevere opnieuw zijn leden digitaal herinschrijven, om op deze manier alle informatie over de leden makkelijker te kunnen verzamelen en beheren.
Gelieve dus voor elk kind dit formulier eenmaal in te vullen.
Gelieve het inschrijvingsgeld (40€ per kind) te storten op BE41 6528 3819 8910 en vermeld graag de naam/namen.

Indien u nog vragen heeft, mail dan gerust administratie@chirobevere.be

De leidingsploeg van Chiro Bevere

Via onderstaande link kunt u uw kind inschrijven
https://drive.google.com/open?id=1lMzMmofID3i2wZ0iG9-7DC1m9EvvHGcg-yuDSU...

*Omtrent de stijging van het lidgeld*
Beste ouders

Zoals u opmerkt, stijgt het lidgeld vanaf dit werkjaar. We vragen 40 euro bijdrage per kind
waar dit de voorbije jaren steeds 25 euro was.

We doen dit niet zomaar. Na een snelle analyse bleek het bedrag van 25 euro eigenlijk al
een aantal jaar niet te volstaan om de kosten te dekken.
Zo gaat er 12 euro aan lidgeld (verzekering) naar Chirojeugd Vlaanderen en betalen we
gemiddeld 14 euro voor een wekelijks drankje op zondag. De optelsom van die twee
maakte snel duidelijk dat 25 euro ontoereikend was.

Daarnaast investeren we ook in sport en -spelmateriaal en bieden we af en toe een extra
hapje of drankje (een hotdog op op de startdag, een pannenkoek, snoep bij Sinterklaas,
eens een warme chocomelk,...).
Daarom beslisten we in samenspraak met het oudercomité (vzw BC Chiro Bevere) het
lidgeld te verhogen naar 40 euro per werkjaar. De komende jaren zullen we die prijs
geleidelijk laten meestijgen met de kosten. Op die manier voorkomen we grote prijsstijgingen
zoals deze.

De kosten aan onze lokalen (energie en water, onderhoud, renovaties,...) worden gedragen
door de vzw. De opbrengsten van onze jaarlijkse septemberfeesten gaan dan ook integraal
naar onze vzw.
We willen u ook nog meegeven dat de meeste ziekenfondsen ook tussenkomen in het
lidgeld van jeugdbewegingen. Het bedrag varieert per mutualiteit. Informeer je zeker bij je
ziekenfonds. Ook voor het kamp is er een tegemoetkoming van het ziekenfonds.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar komt de kampbijdrage ook in aanmerking voor een
belastingvermindering.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Met vriendelijke groeten

De leiding van Chiro Bevere
De ouders van BC Chiro Bevere vzw