Afscheid & Verwelkoming

Bedankt!

Dit jaar moeten we jammer genoeg van volgende leiding afscheid nemen:

Naam
Astrid Oppeel
Andreas Vande Vyvere
Laure Ronsse

Welkom!

Gelukkig wordt ons team versterkt door:

Naam
Kato De Clerq
Jilke Hoste
Margaux Augustijns